Transitievergoeding, ontslaggrond, ketenregeling, oproepkrachten, WW-premie, payroll: het zijn een wijzigingen die voortvloeien uit de WAB. Maar hebben de wijzigingen ook gevolgen voor jouw organisatie? In dit artikel bespreken we de belangrijkste wijzigingen

Transitievergoeding

Op dit moment is het zo dat een werknemer bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding bij een dienstverband van minstens 24 maanden. Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Ook gelden er andere regels voor het berekenen van de transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 wordt niet meer gerekend met het aantal volledig gewerkte halve dienstjaren. In plaats daarvan wordt per dag dat het dienstverband heeft geduurd pro rato berekend hoe hoog de vergoeding is.

Ontslaggrond

Wanneer je een contract voor onbepaalde tijd afsluit met een werknemer, kan jij als werkgever dit contract alleen beëindigen als er volledig wordt voldaan aan één van de acht ontslaggronden. Vanaf 1 januari 2020 is een combinatie van deze ontslaggronden ook mogelijk. Hierdoor komt er een negende ontslaggrond bij: de cumulatiegrond.

Ketenregeling

De WAB heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt vanaf 1 januari 2020 weer drie jaar.

Oproepkrachten

Het is soms lastig te bepalen of je een oproepcontract hebt. Vanaf 1 januari 2020 orden daarom de regels verder verduidelijkt. Vanaf die datum is er sprake van een oproepcontract als:

  • de urenomvang van de arbeid niet is vastgelegd;
  • de oproepkracht geen recht heeft op loon, als hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Ook min/max-contracten - waarbij u met een werknemer een minimaal en maximaal aantal arbeidsuren per periode afspreekt - vallen onder deze definitie.

WW-premie

Voor elke werknemer die je in vaste dienst neemt, krijg je vanaf 1 januari 2020 een ‘bonus’ van de overheid. Als werkgever ga je namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Op dit moment is de premie nog afhankelijk van de sector waartoe je bedrijf behoort.

Payroll

Vanaf 1 januari 2020 krijgen payrollmedewerkers recht op minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de WAB voor jouw organisatie betekent? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 038 820 03 48 of een e-mail te sturen naar [email protected].