Doel opleiding:

De cursist wordt op de hoogte gebracht van de wet- en regelgeving van ATP- geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zijn in staat maatregelen te treffen om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Algemene en wettelijke kennis
  • Kennis van productgroepen en hun temperaturen
  • Opslag en transport: stapelingen, luchtcirculaties
  • Los- en laadprocedures
  • Het oplossen van storingen tijdens het transport
  • Hygienisch werken en voorkomen van bederf