De cursus VCA volg je om aan te tonen dat je kennis hebt op gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). De cursus richt zich op werknemers met uitvoerende taken in risicovolle werkomgevingen. JobIndustries bereidt je voor op het VCA-examen. De examens VCA Basisveiligheid, VCA-VOL en VCU-VIL kunnen bij JobIndustries worden afgenomen. Schrijf je in via onze website of neem contact met ons op.

Doel van de cursus VCA
De cursist krijgt handvatten om in de dagelijkse praktijk juist om te gaan met de P.B.M.’s, keuringsmiddelen en hier het optimale resultaat mee te bereiken. In de cursus is veel aandacht voor Arbo en Veiligheid, omgang met gevaarlijke stoffen en specifieke gevaren. De cursisten worden voorbereid op het VCA examen.

Inhoud van de cursus VCA (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent de regels over veiligheid, overleg en inspecties
 • De cursist weet wat een veilige werkplek is
 • De cursist kan gevaarlijke stoffen herkennen

Inzicht:

 • De cursist kent de regelgeving en veiligheidsregels en kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid
 • De cursist weet hoe hij ongevallen kan voorkomen
 • De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties
 • De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
 • De cursist kan specifieke werkzaamheden en omstandigheden herkennen en weet hoe hier mee om te gaan

Cursus VCA-Basis
De cursus VCA-Basis bedoeld voor werknemers zonder een leidinggevende rol.

Cursus VCA-VOL
De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie en ZZP'ers.

Cursus VCU-VIL
De cursus VIL VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevende die werkzaam zijn binnen een uitzend- en detacheringsbureau en personeel leveren aan een VCA gecertificeerd bedrijf. De VIL VCU opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringsbureau die VCU gecertificeerd willen zijn of worden.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendbureauorganisaties en is ontstaan uit VCA. VCA is gericht op aannemers, bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid voor uitzendorganisaties.

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Hoe ziet het examen eruit?

Basisveiligheid (VCA-Basis)

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden (VIL-VCU)

 

40 vragen

Verschillende vormen

 

 

70 vragen

Verschillende vormen

 

70 vragen

Verschillende vormen

 

Maximaal

60 minuten

 

 

Maximaal 7

5 minuten

 

Maximaal

75 minuten

 

Geslaagd bij

minimaal 26 punten

 

 

Geslaagd bij

minimaal 45 punten

 

Geslaagd bij

minimaal 45 punten

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 7


Meer weten over de cursus VCA?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus VCA.