Doel opleiding:

De deelnemers conform de arbo wet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijnen. De deelnemer leert verschillende levensreddende handelingen zodat hij op zijn werkplek kan reageren op diverse ongevalssituaties. Verder leert de cursist om te gaan met de blusapparaten die in het beroepsverkeer gebruikt worden.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Vijf belangrijke punten, vitale functies;
 • Diverse uitwendige wonden, brandwonden en shock;
 • Kneuzing, verstuiking en botbreuken;
 • Epilepsie, suikerziekte, beroerte en gebruik drank en drugs;
 • Hoe te handelen bij een ongeval;
 • Hoe te handelen bij brand;
 • Bediening AED.

Praktijk

 • Bediening AED;
 • Verslikking, stabiele zijligging en reanimatie;
 • Aanleggen wonddrukverband;
 • Aanleggen brede das en mitella;
 • Blussen van een brand.