Doel opleiding:

De deelnemers conform de arbo wet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijnen. De deelnemer leert verschillende levensreddende handelingen zodat hij op zijn werkplek kan reageren op diverse ongevalssituaties. Verder leert de cursist om te gaan met de blusapparaten die in het beroepsverkeer gebruikt worden.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Vijf belangrijke punten, vitale functies;
 • Diverse uitwendige wonden, brandwonden en shock;
 • Kneuzing, verstuiking en botbreuken;
 • Epilepsie, suikerziekte, beroerte en gebruik drank en drugs;
 • Hoe te handelen bij een ongeval;
 • Hoe te handelen bij brand;
 • Bediening AED.

Praktijk:

 • Bediening AED;
 • Verslikking, stabiele zijligging en reanimatie;
 • Aanleggen wonddrukverband;
 • Aanleggen brede das en mitella;
 • Blussen van een brand.

Met de cursus Fysieke Belasting maak je kennis met de verschillende factoren die van belang zijn om gezond en veilig te werken. Wil jij jouw fysieke belasting verbeteren? En je bewust worden van het belang van een goede fysieke en een mentale gezondheid? Meld je dan nu aan bij JobTrans.

Doel van de cursus Fysieke Belasting
De cursist krijg inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie, en weet op de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.

Inhoud van de cursus Fysieke Belasting (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent de vormen, oorzaken en gevolgen van fysieke belasting.
 • De cursist kent relevante wet- en regelgeving (arbo- en verkeersveiligheid).

Inzicht:

 • De cursist weet hoe fysieke overbelasting voorkomen kan worden.
 • De cursist kan de eigen werksituatie evalueren en indien nodig verbeteren.
 • De cursist snapt het belang van het op een veilige en verantwoorde manier in en uit het voertuig (cabine, laadruimte) stappen.

Toepassing:

 • De cursist kan de chauffeursstoel correct instellen.
 • De cursist past een juiste zit- en stuurhouding toe.
 • De cursist gebruikt juiste werk- en tiltechnieken.


Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 7

Meer weten over de cursus Fysieke Belasting?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus Fysieke Belasting.