Doel opleiding:

De deelnemers conform de arbo wet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijnen. De deelnemer leert verschillende levensreddende handelingen zodat hij op zijn werkplek kan reageren op diverse ongevalssituaties. Verder leert de cursist om te gaan met de blusapparaten die in het beroepsverkeer gebruikt worden.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Vijf belangrijke punten, vitale functies;
 • Diverse uitwendige wonden, brandwonden en shock;
 • Kneuzing, verstuiking en botbreuken;
 • Epilepsie, suikerziekte, beroerte en gebruik drank en drugs;
 • Hoe te handelen bij een ongeval;
 • Hoe te handelen bij brand;
 • Bediening AED.

Praktijk

 • Bediening AED;
 • Verslikking, stabiele zijligging en reanimatie;
 • Aanleggen wonddrukverband;
 • Aanleggen brede das en mitella;
 • Blussen van een brand.

De cursus gebruik laad- en losmaterieel is speciaal voor personen die gebruik maken van meeneemheftruck, autolaadkraan en ondergrondse containers. Ben jij tijdens je werk wel eens betrokken bij hijswerkzaamheden of het aanslaan van lasten? Schrijf je dan in voor de cursus gebruik laad- en losmaterieel.

Doel van de cursus gebruik laad- en losmaterieel
Het doel van de cursus gebruik laad- en losmaterieel is de cursisten bewust maken van het veilig en verantwoord gebruikmaken van laad- en losmaterieel.

Inhoud van de cursus gebruik laad- en losmaterieel (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent relevante wet- en regelgeving

Inzicht:

 • De cursist begrijpt de opbouw en werking van het laad- en losmaterieel
 • De cursist snapt het belang van onderhoud en keuringen
 • De cursist begrijpt het belang van ergonomie

Toepassing:

 • De cursist kan het laad- en losmaterieel gebruiksgereed maken
 • De cursist kan dagelijks onderhoud en een preventieve controle uitvoeren
 • De cursist kan het laad- en losmaterieel bedienen
 • De cursist kan een last behandelen
 • De cursist past veiligheid toe in het gebruik van laad- en losmaterieel
 • De cursist werkt milieuverantwoord

Laad- en losmaterieel:

 • Meeneemheftruck
 • Meeneemstapelaar
 • Autolaadkraan
 • Auto met containerafzetsysteem
 • Pompwagen (elektrisch)

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: Theorie
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 7

Meer weten over de cursus gebruik laad- en losmaterieel?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus gebruik laad- en losmaterieel.