Doel opleiding:

De deelnemers kennen de vanuit GMP+ voortkomend eisen t.a.v. transport en transportmiddelen en leren op een verantwoordelijke wijze met diervoerders om te gaan. Daarnaast wordt kennis en vaardigheden opgedaan over het belang van voedselveiligheid voor mens en dier en over de wet- en regelgeving omtrent verantwoord vervoer van diervoeder.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Norm GMP+ Wegtransport en diervoeder;
 • Taken en verantwoordelijkheden chauffeur;
 • Voorgaande ladingen reiniging;
 • Juist gebruik transportmiddel;
 • Juist gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Met de cursus Lading Zekeren leer je veilig en verantwoord een lading te vervoeren. In de praktijk gaat dit nog wel eens mis. Zo blijkt uit cijfers dat 95% van de calamiteiten de mens de oorzaak is. Denk hierbij aan chauffeurs, monteurs, wagenparkbeheerders, beladers en wegbeheerders. Tijd voor verandering! Wil jij de kans op ongelukken en schade verminderen? Meld je dan nu aan bij JobIndustries.

Doel van de cursus Lading Zekeren
De cursist leert secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen op basis van de wettelijke eisen. Het doel is om de cursist kennis en vaardigheden bij te brengen voor het zekeren van de verschillende soorten lading in verschillende type vrachtauto's. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de situaties van de cursisten.

Inhoud van de cursus Lading Zekeren (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent de methodes en principes van lading zekeren.
 • De cursist kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid.
 • De cursist is zich bewust van de verschillende regelgeving in binnen- en (indien relevant voor de chauffeur) buitenland over vastzetmiddelen.

Inzicht:

 • De cursist kent de krachten op de lading en begrijpt de invloed op de stabiliteit.

Toepassing:

 • De cursist kent de krachten op de lading en begrijpt de invloed op de stabiliteit.
 • De cursist kan een lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • Aantal punten Code 95: 7
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja

Meer weten over de cursus Lading Zekeren?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus Lading Zekeren.