Doel opleiding:

De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie, en weet op de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Achtergrondinformatie fysieke belasting;
 • Vormen van fysieke belasting;
 • Oorzaken van zwaar belast werken;
 • Gevolgen van zwaar belast werken;
 • Voorkomen van fysieke overbelasting;
 • Goede werkhoudingen,technieken en werkomstandigheden;
 • Verschillende werkhoudingen en werktechnieken.

Praktijk:

 • Toepassing juiste til technieken;
 • Toepassing juiste werktechniek met rolcontainers;
 • Toepassing juiste werktechniek met handpalletwagens;
 • Tips om de eigen werksituatie te verbeteren.

De cursus Het Nieuwe Rijden is de cursus om brandstofverbruik te verlagen. Daarmee voorkom je veel uitstoot van CO2 en andere milieubelastende stoffen. Ga jij de uitdaging aan? Meld je vandaag nog aan bij JobIndustries.

Doel van de cursus Het Nieuwe Rijden
De cursist bewust maken van de gevolgen van het rijgedrag waardoor zij kosten kunnen besparen door een lager brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot leveren en minder geluidsoverlast veroorzaken. Na de cursus Het Nieuwe Rijden is de chauffeur op de hoogte van de manier waarop de rijcomfort en rijveiligheid verhoogd kan worden.

Inhoud van de cursus Het Nieuwe Rijden (leerdoelen)

Inzicht:

 • De cursist ziet het doel van Het Nieuwe Rijden in.
 • De cursist begrijpt wat er met Het Nieuwe Rijden wordt bereikt.
 • De cursist snapt wat bespaard wordt met Het Nieuwe Rijden.
 • De cursist begrijpt hoe moderne technieken bijdragen aan Het Nieuwe Rijden (bijv. ADAS).

Toepassing:

 • De cursist heeft inzicht in de eigen rijstijl (nulmeting).
 • De cursist kan Het Nieuwe Rijden principes toepassen op de openbare weg (tweede meting/vergelijkingsrit).
 • De cursist laat zien hoe waarnemen en kijktechnieken bijdragen aan Het Nieuwe Rijden.

Tijdens de cursus Het Nieuwe Rijden rijdt de cursist minimaal 2,5 uur. Dit betekent dat er per cursist tijdens zowel de eerste rit als tweede rit 1 uur en 15 minuten wordt gereden.

E-learning
De cursus Het Nieuwe Rijden is tevens middels e-learning te volgen. De uitnodiging van de e-learning wordt 10 dagen voorafgaand aan de cursus verstuurd. De cursist heeft 10 dagen de tijd om deze e-learning te doorlopen. De e-learning bestaat uit tekstuele leerstof, toegelicht met foto en videomateriaal. In de training komt de cursist diverse soorten opdrachten tegen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten middels een eindtoets. Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk dient de cursist op de eindtoets een positief resultaat te halen van meer dan 70%. Daarnaast dient de cursist minimaal 4 uur te besteden aan deze e-learning voor de Code 95 punten. Deze 4 uur mogen worden verdeeld over de 10 dagen voorafgaand aan de training.

Na het behalen van de theorie wordt het praktijkgedeelte één-op-één door één van onze docenten afgenomen. Om deel te kunnen nemen aan het praktijkgedeelte dient het certificaat wat is behaald met de e-learning Het Nieuwe Rijden overhandigd te worden aan de docent.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: praktijk
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 7

Meer weten over de cursus Het Nieuwe Rijden?
Wil jij je rijstijl optimaliseren en door middel van een eerste en tweede rit bewust worden van jouw rijgedrag en deelname aan het verkeer (risicobeheersing). Dan is de cursus Het Nieuwe Rijden zeker iets voor jou! Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden voor de cursus Het Nieuwe Rijden.