Doel opleiding:

Deelnemers leren rijtechnieken gebruiken waarmee energiezuiniger en minder milieubelastend wordt gereden en de kostprijs per kilometer lager wordt. Ze zijn in staat meer anticiperend te rijden.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Principe van specifiek brandstofverbruik;
 • Brandstofbesparende rijstijl;
 • Voertuig en chauffeur;
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik;
 • Techniek en uitvoering van het voertuig;
 • Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik;
 • Anticiperend rijgedrag.

Praktijk:

 • Nulmetingsrit;
 • Toepassing van Het Nieuwe Rijden – principe.

Met de cursus Rijoptimalisatie I - BBS verbeter jij je rijstijl. Door middel van een eerste en tweede rit word je bewust van jouw rijgedrag en deelname aan het verkeer. Spreekt deze innovatieve praktijkcursus jou aan? Lees dan snel verder en meld je aan bij JobIndustries.

Doel van de cursus Rijoptimalisatie I - BBS
De cursist bewust maken van de gevolgen van zijn rijgedrag waardoor kosten bespaard kunnen worden. Denk hierbij aan een lager brandstofverbruik, minder CO2-uitstoot leveren en minder geluidsoverlast veroorzaken. Na de cursus Rijoptimalisatie I – BBS is de cursist op de hoogte van de manier waarop rijcomfort en rijveiligheid worden verhoogd.

Inhoud van de cursus Rijoptimalisatie I – BBS (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kan technische kernmerken in combinatie met rijtechnieken benoemen.
 • De cursist kent de krachten in en van het rijdende voertuig.
 • De cursist heeft kennis van recente actieve en passieve veiligheidssytemen.

Inzicht:

 • De cursist kan risicovolle situaties inschatten.
 • De cursist begrijpt het belang van een goede in- en uitstaptechniek en zit- en stuurhouding.
 • De cursist ziet in hoe de spiegelstand bijdraagt aan een goede kijktechniek.

Toepassing:

 • De cursist kan manoeuvreren met een juiste rijtechniek.
 • De cursist toont verkeersinzicht door goed te anticiperen, waarnemen, observeren en concentreren.

Tijdens de cursus Rijoptimalisatie I – BBS rijdt de cursist minimaal 2,5 uur. Dit betekent dat er per cursist tijdens zowel de eerste rit als tweede rit 1 uur en 15 minuten wordt gereden.

E-learning
De cursus Rijoptimalisatie I – BBS is tevens middels e-learning te volgen. De uitnodiging van de e-learning wordt 10 dagen voorafgaand aan de cursus verstuurd. De cursist heeft 10 dagen de tijd om deze e-learning te doorlopen. De e-learning bestaat uit tekstuele leerstof, toegelicht met foto en videomateriaal. In de training komt de cursist diverse soorten opdrachten tegen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten middels een eindtoets. Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk dient de cursist op de eindtoets een positief resultaat te halen van meer dan 70%. Daarnaast dient de cursist minimaal 4 uur te besteden aan deze e-learning voor de Code 95 punten. Deze 4 uur mogen worden verdeeld over de 10 dagen voorafgaand aan de training.

Na het behalen van de theorie wordt het praktijkgedeelte één-op-één door één van onze docenten afgenomen. Om deel te kunnen nemen aan het praktijkgedeelte dient het certificaat wat is behaald met de e-learning Rijoptimalisatie I – BBS overhandigd te worden aan de docent.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: praktijk
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 7

Meer weten over de cursus Rijoptimalisatie I - BBS?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus Rijoptimalisatie I – BBS.