Doel opleiding:

Tijdens deze opleiding leert de cursist om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens de regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan de hulpdiensten.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Hoe te handelen bij een incident
 • Technische veiligheid voertuig
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's

Praktijk:

 • Veiligheid
 • Kleine blusmiddelen
 • Noodreparaties
 • Snel en veilig verwijderen van een slachtoffer uit een gevarenzone
 • Beperking en beheersing van een incident

Toets besloten terrein is een verplicht onderdeel van het behalen van jouw rijbewijs C met Code 95. Dat betekent dat je de toets besloten terrein alleen hoeft te halen wanneer je rijbewijs C met Code 95 wilt hebben. Je wordt getoetst op onder andere de volgende onderdelen:

 • Voertuigcontrole
 • Manoeuvreren

Meld je direct aan bij JobIndustries!

Theorie- en praktijkgedeelte
De toets besloten terrein C bestaat uit zowel een theorie- als praktijkgedeelte. Tijdens het theorie- en praktijkgedeelte worden de onderwerpen uit bovenstaande opsomming behandeld. Na het behandelen van de onderwerpen wordt het examen afgenomen. Het examen vindt bij ons op dezelfde locatie als het praktijkgedeelte plaats. Dat heeft als voordeel dat je het examen op bekend terrein aflegt. Bovendien kun je bij JobIndustries in één dag slagen voor de toets besloten terrein.

Hoe ziet het examen eruit?
Het examen duurt 30 minuten en is een onderdeel van de basiskwalificatie Code 95. Tijdens de toets worden zeven verschillende scenario's getoetst, waarbij iedere scenario gezien wordt als een op zichzelf staand geheel. De eindpositie van het vorige scenario is daarom niet noodzakelijk de startpositie van het volgende scenario. Alle scenario's worden in dezelfde variant uitgevoerd; allemaal over links of allemaal over rechts. Om te bepalen welke variant door de kandidaat moet worden uitgevoerd, trekt de kandidaat zonder te kijken een kaart. Wanneer alle getoetste scenario's veilig en vloeiend zijn uitgevoerd, ben je geslaagd voor de toets besloten terrein C. De uitslag ontvang je meteen na het examen en is twee jaar geldig.

De toelatingseisen

 • Een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel);
 • of een Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken;
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een geldig identiteitsbewijs.
 • Minimaal 17 jaar.

Wat moet je meenemen naar het examen?

 • Een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel);
 • of een Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel) waarvan de geldigheidsduur is verstreken;
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een geldig identiteitsbewijs.

Overige informatie

 • SOOB-subsidie: ja

Meer weten over toets besloten terrein C?
De toets besloten terrein C dient afgenomen te worden door een gecertificeerde opleider. JobIndustries is een door het CBR erkend opleidingsinstituut met gecertificeerde praktijktoetsen. Dat betekent dat wij de toets besloten terrein C in het kader van de basiskwalificatie Code 95 mogen verzorgen. Wanneer je nog vragen hebt of meer wilt weten over wat wij hierin voor je kunnen betekenen kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden voor de toets besloten terrein C.