Doel opleiding:

De cursus is voornamelijk geschikt voor de machinist (zonder visuele of motorische beperkingen). De minimumleeftijd is 16 jaar.

Medewerkers kennis en vaardigheden bijbrengen om veilig en verantwoord te werken met een verreiker. De Arbowetgeving vereist een specifieke deskundigheid voor de gebruikers/bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen. Het maakt niet uit of iemand dagelijks of incidenteel gebruik maakt van een verreiker, allen moeten over een specifieke deskundigheid beschikken waarvan de einddoelen zijn vastgelegd en een certificaat van wordt afgegeven.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Veiligheidsvoorschriften voor, tijdens en na het werken met een verreiker
  • Wet- en regelgeving
  • Werken met seinen en codes
  • Zichtbeperkingen
  • Controle van de technische staat en keuringen hijs- en hefmiddelen

Praktijk:

  • Onderhoud
  • Bediening
  • Manoeuvres met een last uitvoeren