Privacy statement

JobIndustries neemt uw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van potentiële cursisten en relaties. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

JobIndustries verzamelt uw persoonsgegevens via telefoon, e-mail, website en op andere manieren. Met uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om u te benaderen. Stelt u het niet langer op prijs om in ons systeem te staan? Meld u dan af door het sturen van een e-mail naar genemuiden@jobindustries.nl.

Heeft u zich aangemeld voor een cursus of heeft u gesolliciteerd voor een baan? In dat geval gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en de financiële verantwoording.

Wij verwijderen uw gegevens, tenzij er een lange wettelijke bewaarplicht op rust of u toestemming heeft gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens en kunt zo nodig JobIndustries verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact op met ons.

Wijzigen van dit privacybeleid
JobIndustries houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 juni 2018.

Privacy statement van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van JobIndustries zijn verbonden. JobIndustries aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.