Het lezen van je loonstrook is niet altijd eenvoudig. Staan er ingewikkelde termen op je loonstrook? Hier vind je een uitleg over de meestvoorkomende termen op je loonstrook.

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Arbeidsduurverkorting zijn extra gewerkte uren die een werknemer op een ander moment als verlof kan nemen. Je bouwt ADV-uren op wanneer je meer uren per week werkt dan je volgens je arbeidsovereenkomst zou moeten werken.

Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering. Het is een uitkering die je ontvangt wanneer je door ziekte niet of minder kunt werken.

Arbeidskorting

Iedereen die werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op arbeidskorting. Arbeidskorting is een heffingskorting en een heffingskorting is een korting op de belasting. De hoogte van je arbeidskorting is afhankelijk van je inkomen en leeftijd.

Bijzonder Tarief (bt)

Het bijzonder tarief is de belasting die je betaalt over eenmalige en bijzondere beloningen. Denk hierbij aan een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen en vakantiegeld. In principe gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen.

Brutoloon

Je brutoloon is het loon voor de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald.

Cumulatieven

Alle bedragen van dit kalenderjaar tot aan deze loonstrook bij elkaar opgeteld.

Heffingskorting (hk)

De heffingskorting is een korting op de belasting die je moet betalen. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Werkbonus
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting
  • Heffingskorting voor groene beleggingen

Kleur groen

De groene tabellen zijn voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld pensioen of een WW-uitkering).

Kleur wit

De witte tabellen zijn voor inkomsten uit een huidige dienstbetrekking (bijvoorbeeld salaris).

Loon LH

Voorafgaand aan het dienstverband heb je aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Deze korting kun je bij een werkgever aangeven. Of je deze korting toepast, kun je zien op je loonstrook bij ‘loon LH’.

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Denk hierbij aan premies werknemersverzekering, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen. Loonheffing wordt door werkgevers ingehouden op het Inkomen, vakantiegeld, overwerkloon, dertiende maand en loon in natura. Een auto van de zaak is ene voorbeeld van loon in natura.

Nettoloon

Het nettoloon is het salaris dat op je rekening gestort wordt na aftrek van belastingen en premies. Dit is het bedrag dat je daadwerkelijk aan salaris te besteden hebt.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De zorgverzekeringswet is een bijdrage aan de gezondheidszorg en de hoogte is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger jouw bijdrage. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Een werkgever is verplicht om deze inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Werknemers zijn over deze vergoeding wel loonbelasting en premie volksverzekeringen verschuldigd.

Meer weten?

Staat er een onduidelijke term op jouw loonstrook die je niet in bovenstaand overzicht terug kunt vinden? Neem dan contact met ons op. Wij geven je graag een uitleg, zodat je je loonstrook begrijpt.