Gasmeten is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat een werkplek veilig is. Tijdens de cursus Gasmeten (ex-ox-tox) wordt er uitgebreid aandacht besteed aan diverse soorten gas, zuurstof- en explosieniveaus en veilige werkwaardes. Als cursist weet je na afloop van de cursus bij JobTrans hoe je op een verantwoordelijke wijze gas-, zuurstof-, en/of tox metingen kan verrichten en kan bepalen wanneer een ruimte mag worden vrijgegeven.

Wat ga je precies leren tijdens de cursus Gasmeten?

- Oorzaken, kenmerken en risico’s van een gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimtes;
- Basis begrip van toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam;
- Definities grenswaarde- en TGG;
- Verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen;
- Relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m3
- Toxische stoffen meting
- Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting;
- Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting
- Veilig werkwaarden
- Lezen en interpreteren van chemiekaarten
- Methoden en gebruik van verschillende gasmeetapparatuur
- Meten en controle besloten ruimten met elektrochemische sensor, gasmeetbuisjes en PID-meter
- Interpretatie en registratie meetgegevens
- Introductie op gebruik van inerte gassen

Overige cursusinformatie

- Studieduur: tweedaagse cursus;
- Inclusief goed verzorgde lunch en onbeperkt koffie, thee en fris;
- Cursus van een ervaren instructeur met veel kennis;
- Theorietoets en praktijkbeoordeling door de instructeur;
- Na afloop ontvang je het certificaat Rescue 3 International – AMQP (Air Monitoring Qualified Person). Het certificaat is 3 jaar geldig.