De cursus ADR is verplicht voor iedere chauffeur die rijdt met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is immers niet zonder risico's en stelt strenge eisen aan chauffeurs. Interesse? Meld je dan snel aan bij JobIndustries.

Doel van de cursus ADR
De cursist leert alles over het veilig vervoeren, veilig werken en een veilige verkeersdeelname bij het transport van gevaarlijke stoffen of goederen over de weg. Denk hierbij aan de meest recente regelgeving, eventuele gevaren van het verkeer, arbeidsongevallen, het voorkomen van fysieke risico's en beoordelen van noodsituaties.


Verschillende modules

Er zijn verschillende modules mogelijk, namelijk:

 • cursus ADR Basis
 • cursus ADR Tank
 • cursus ADR klasse 1 en klasse 7

De inhoud van de bovenstaande modules wordt hieronder besproken. Daaropvolgend worden de cursusdata besproken, deze verschillen namelijk per module.

Inhoud van de cursus ADR Basis (leerdoelen)

Kennis cursus ADR Basis:

 • De cursist kent de betekenis van kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden.
 • De cursist heeft kennis van de algemene informatie inzake wettelijke aansprakelijkheid.
 • De cursist is op de hoogte van informatie over multimodaal vervoer.
 • De cursist kent de beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels.

Inzicht cursus ADR Basis:

 • De cursist kan de algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderwerpen is omschrijven.
 • De cursist is zich bewust van de belangrijkste soorten gevaar en kent de criteria voor indeling in gevarenklassen.
 • De cursist kan informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen omschrijven.
 • De cursist kent de preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar.
 • De cursist is zich bewust van de voorschriften voor de beveiliging.
 • De cursist herkent de verschillende verpakkingen en bijbehorende eisen en kan deze omschrijven.

Toepassing cursus ADR Basis:

 • De cursist is bekend met en in staat tot het gebruik van de inhoud van een standaard verbandtrommel en kan de eerste maatregelen bij brandwonden nemen.
 • De cursist bestrijdt zelf een kleine, beginnende brand in banden, motor of rem.
 • De cursist kan een uitstromende vloeistof indammen en conditioneren.
 • De cursist kan een vluchtmasker gebruiken.
 • De cursist kan bepalen wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen.
 • De cursist kan het doel van de technische uitrusting van voertuigen bepalen en kan de werking controleren.
 • De cursist kan de samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container toepassen.
 • De cursist kan voorzorgsmaatregelen nemen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen.
 • De cursist kan de voorschriften voor de behandeling en stuwage van goederen toepassen.

Inhoud van de cursus ADR Tank (leerdoelen)
De cursus ADR Tank is een aanvulling op het certificaat ADR Basis. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling ADR Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:

 • Tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter.
 • Tankcontainers en MEGC's (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter.

Kennis cursus ADR Tank:

 • De cursist heeft algemene theoretische kennis van de diverse laad- en lossystemen

Inzicht cursus ADR Tank:

 • De cursist is zich bewust van het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading.
 • De cursist kan de specifieke voorschriften voor de voertuigen en specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen uitleggen.

Inhoud van de cursus ADR Klasse 1 (leerdoelen)
De cursus ADR Klasse 1 is een aanvulling op het certificaat ADR Basis. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling ADR Klasse 1 ook ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Inzicht cursus ADR Klasse 1:

 • De cursist kan de specifieke voorschriften inzake het samenladen en bij het vervoer van stoffen en voorwerpen van ADR Klasse 1 omschrijven.
 • De cursist kan de specifieke gevaren omschrijven die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden.

Inhoud van de cursus ADR Klasse 7 (leerdoelen)
De cursus ADR Klasse 7 is een aanvulling op het certificaat ADR Basis. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling ADR Klasse 7 ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Inzicht cursus ADR Klasse 7:

 • De cursist kan de specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden omschrijven.
 • De cursist kan de specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen interpreteren.
 • De cursist kan de overige specifieke voorschriften met betrekking tot het vervoer van radioactieve stoffen interpreteren.

Toepassing cursus ADR Klasse 7:

 • De cursist kan vaststellen welke bijzondere maatregelen genomen moeten worden in het geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen zijn betrokken.

Wat zijn de cursusdagen?

Dag 1: cursus ADR Basis Nieuw
Dag 2: cursus ADR Basis Nieuw en cursus ADR Basis Herhaling
Dag 3: cursus ADR Basis Nieuw en cursus ADR Basis Herhaling
Dag 4: cursus ADR Tank Nieuw en cursus ADR Tank Herhaling
Dag 5: cursus ADR Klasse 1 en 7 Nieuw en ADR Klasse 1 en 7 Herhaling

Dat betekent:

 • De cursisten die zich aan hebben gemeld voor ADR Herhaling starten dus allemaal op dag 2.
 • Dag 5 vervalt voor de cursisten die zich niet hebben aangemeld voor de cursus ADR Klasse 1 en 7 Nieuw en ADR Klasse 1 en 7 Herhaling.

Overige cursusinformatie

 • Geldigheid certificaat: 5 jaar
 • Soort cursus: theorie
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95:
  - 14 voor de cursus ADR Basis Nieuw
  - 7 voor de cursus ADR Tank Nieuw
  - 7 voor de cursus ADR Klasse 1 en 7 (ontvang je alleen als je beide volgt)
  - 14 voor alle cursussen ADR Herhaling (ongeacht welke variant je volgt)
 • De cursus ADR wordt afgesloten met een officieel examen. Voor ieder onderdeel wordt er een examen afgenomen.

Hoe zie het examen eruit?

ADR basis

ADR tank

ADR klasse 1

ADR klasse 7

 

25 meerkeuzevragen,

15 vragen algemeen en 2 cases met elk 5  vragen

 

 

15 meerkeuzevragen,

10 vragen algemeen en 1 case met 5  vragen

 

 

15 meerkeuzevragen

 

 

 

15 meerkeuzevragen

 

 

45 minuten

 

 

30 minuten

 

30 minuten

 

30 minuten

 

18 vragen goed

 

 

11 vragen goed

 

11 vragen goed

 

11 vragen goed


ADR basis herhaling

ADR tank

ADR klasse 1

ADR klasse 7

 

20 vragen algemeen,

15 gesloten en 2 cases met elk 5 gesloten vragen

 

 

15 meerkeuzevragen,

10 vragen algemeen en 1 case met 5  vragen

 

 

15 meerkeuzevragen

 

 

 

15 meerkeuzevragen

 

 

45 minuten

 

 

30 minuten

30 minuten

30 minuten

 

14 vragen goed

 

 

11 vragen goed

 

11 vragen goed

 

11 vragen goed


Meer weten over de cursus ADR?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus ADR.