Doelgroep van de opleiding:

Brandweerlieden, acceptanten van stortplaatsen, gemeentewerven en afvaldepots en handhavers; zij moeten asbest kunnen herkennen om afdoende beschermde maatregelen te nemen. Opdrachtgevers, saneerders en transporteurs; ook zij moeten asbest kunnen herkennen om afdoende beschermde maatregelen te nemen.

Doel opleiding:

Iedereen die beroepshalve met asbest in aanraking kan komen. Denk hierbij aan onderhoudsmedewerkers van installaties, gebouwen en constructies. Overal kan asbest zitten en dat kan risico's opleveren voor de gezondheid van deze medewerkers. Om deze reden moeten zij het materiaal in ieder geval kunnen herkennen.

Inhoud opleiding:

Een speciaal ontwikkelende training om asbest en de diverse soorten en toepassingen ervan te leren herkennen. Het leren herkennen van de diverse asbestsoorten en de toepassingen ervan gebeurd aan de hand van foto's en praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal. Tevens wordt ingegaan op het hoe te handelen bij herkenning. Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat van deelname. Onder het Asbestverwijderingsbesluit is het werken met, verwerken en transporteren van asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Na het volgen van de training is de cursist in staat om asbestverdachte materiaal te herkennen en er op de juiste wijze mee om te gaan.