Doel opleiding:

De cursist krijgt inzicht in de risico's die zijn verbonden aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Wet- en regelgeving
 • Soorten hoogwerker met bijhorende specificaties
 • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem (keuringen etc.)
 • Werking en bediening
 • Technische basiskennis van het systeem
 • Veiligheidsaspecten

Praktijk:

 • Gebruiksklaar maken van de hoogwerker
 • Onderhoud en preventieve controle
 • Bedienen van de hoogwerker
 • Manoeuvreren
 • Veiligheisaspecten
 • Opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto